Čerpanie betónových zmesí - cementové a anhydritové potery.

HISTÓRIA
V najjednoduchšej forme sa izolácia prvý krát začala používať vo chvíli, keď sa prvý jaskynný človek obliekol do kože a ľahol si na hromádku slamy.

Z ČOHO SA VYRÁBA
JE VYROBENÝ Z TRIEDENÉHO RECYKLOVANÉHO PAPIERA A 100% EKOLOGICKÝCH ADITÍV

VÝHODY
  • izolačný materiál sa dostane skutočne všade
  • nevznikajú tepelné mosty
  • rýchla aplikácia
  • je ekologické s dlhodobou životnosťou

FÚKANÁ IZOLÁCIA

Fúkaná izolácia ponúka veľkú radu výhod napr. oproti doskovým izoláciám, ktoré sa zdajú byť lacnejšie. Najdôležitejšie pri fúkanej izolácií je dodržanie objemovej hmotnosti pri aplikácií podľa pokynov výrobcu. K prednostiam patrí taktiež dlhá životnosť izolačného materiálu a záruka odborného prevedenia vlastnej aplikácie. Vlákna sú jednosmerne nafúkané na všetky miesta bez medzier a škár. Vďaka kompaktnosti izolačnej vrstvy nemusí mať užívateľ obavu z výskytu tepelných mostov, čo nie je pri izolantoch v doskovej podobe prakticky dosiahnuteľné. (Zdroj: Wikipedia)