Čerpanie betónových zmesí - cementové a anhydritové potery.
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 26888/T