Čerpanie betónových zmesí - cementové a anhydritové potery.

Cenník čerpania betónových zmesí

PUTZMEISTER P715D a PUTZMEISTER P718D

Dmax=16(22)mm, priemer 100mm -70mb

max. výkon (m3/h) prepravná dĺžka prepravná výška EUR/km EUR/hod EUR/hod stojné EUR/hod rozbeh.chémia
17 m3/h 150 m 50 m 0,60 € 60 € 30 € 15 €

Kilometrovné (EUR/km) je účtované pri príjazde a odchode zo stavby na stanovisko.
Zbytočný príjazd je účtovaný ako 1 hod. stojného. Ceny sú uvádzané bez DPH.

Objednávky

Szabolcs NAGY  
+421 907 801 704

Čerpanie betónových zmesí

Našou prioritnou službou je čerpanie betónových zmesí pre veľkých aj malých odberateľov, ako sú napríklad stavebné firmy či betonárne, alebo jednotliví stavebníci a domácnosti koncových užívateľov. S pomocou nášho čerpadla značky Putzmeister P715D, ktoré si vyžaduje minimálny rozkladací priestor, dokážeme čerpať betón do základov domov, vencov, podláh či stropov najrôznejších stavieb. Ide o jeden z najdôležitejších procesov v stavebníctve, preto pri objednaní tejto služby s vami skonzultujeme detaily o parametroch stavby, jej dostupnosti s ohľadom na dopravu, požiadavky na dosah čerpadla a objem dodávaného betónu.

Klasické cementové potery

Výhodou klasických cementových poterov je, že poskytujú zvýšený akustický útlm, vodeodolnosť a odolnosť voči vlhku. Zároveň majú neobmedzenú životnosť. Spoľahlivosť je 99% a to vďaka desaťročiami overovanej kvalite. Na miesto určenia sa dopravujú pomocou čerpadiel na zvlhnuté zmesi Brinkmann alebo Putzmeister. Vo finále sa hladia ručne alebo strojovou hladičkou. Strojové hladenie je v okolitých štátoch veľmi populárne.

Podlahové kúrenie

V betónových poteroch sú aplikované plastifikačné prísady, ktoré vytláčajú z betónových poterov vzduchové póry. Tieto by zabraňovali rýchlemu ohrevu betónovej platne. Betónový poter sa tým pádom rýchlejšie prehrieva. Plastifikačné prísady v betónových poteroch zvyšujú ich pevnosť a priľnavosť k podkladu.
Ďalšou prísadou je polypropylénové vlákno, ktoré zabraňuje tvorbe mikrotrhliniek v betónových poteroch. Taktiež sa osvedčili ako náhrada KARI v betónových poteroch.

Liate potery - anhydrity

Novou generáciou pre liate podlahy je Anhydritová zmes. Tá je použiteľná ako pre interiér v novostavbách a rekonštrukciách, tak aj pri bytových a kancelárskych objektoch, pre plávajúce potery a podlahové vykurovanie.

Anhydritový poter je technologicky vyzrelý hospodársky systém, ktorý tvorí jeden technologický celok a to dodávku a položenie.

Anhydrit je vysoko tekutá hmota ktorú tvorí voda, piesok a prísady. Po položení rýchlo tvrdne, tým pádom je pochôdzná po 24-48 hodinách a zaťažiteľná po 4-5 dňoch. Anhydritový poter je hladký, bez trhlín od zmrštenia, nezdeformovaný so miskovitého tvaru. Bez dilatačných špár je možné aplikovať i na veľké plochy. Deliacu špáru je možné vytvoriť medzi rôznymi výškami poteru a pri prechode medzi plochami s podlahovým vykurovaním a bez podlahového vykurovania.

Vynikajúce stavebno-fyzikálne parametre (pevnosť tlaku podľa požiadaviek minimálne 20-30 MPa, pevnosť v ťahu za ohybu minimálne 5 MPa) s optimálnymi vlastnosťami pre aplikáciu spája Anhydritový poter. V tekutom stave zaručuje po dobu minimálne 3 hodín jednoduché, hospodárske a veľmi rýchle aplikovanie, pri čom nie je potrebná ťažká fyzická námaha. Pri tvrdnutí nie je rozhodujúca ani nízka ani vysoká teplota a je možné ho aplikovať aj v zimnom období do -5oC. Po vyliatí musí byť miestnosť zabezpečená proti prievanu.

Vďaka vysokej hustote a menšiemu množstvu vzduchových bublín je vhodný na podlahové kúrenie, nakoľko znižuje odpor prestupu tepla a teplo odvádza do vykurovaného priestoru rýchlejšie. Avšak teplo neudržuje dlhšie ako betón.

Stavebná chémia

Prísady: PP vlákna sa v betónovej zmesy rozptýlia rovnomerne a vytvorením hustej priestorovej siete významne obmedzujú tvorbu mikrotrhliniek vznikajúcich v dôsledku zmrašťovania betónu.

PP vlákno je odolné voči chemikáliám, zlepšuje bezprašnosť podlahy, ako i jeho odolnosť voči nárazom a oteruvzdornosť.
Plastifikátor sa priamo dávkuje do čerpadla, čím sa docieli vynikajúce priamo úmerné rozptýlenie zmesi v betóne. Plastifikátor vytlačuje vzduchové bubliny z poteru a tým sa pri kúrení priamo hreje betón. V miestnostiach s podlahovým vykurovaním sú dilatačné pásy neoddeliteľnou súčasťou realizácie.