Čerpanie betónových zmesí - cementové a anhydritové potery.