Čerpanie betónových zmesí - cementové a anhydritové potery.

Firma FERDA-BAU bola založená v roku 2005 v Trsticiach. Konateľom je František Kohel. Pôsobíme v oblasti stavebníctva so špecializáciou na betonáž POTEROV. Naša metóda spracovania je už dlhé roky zaužívaná v krajinách EÚ. Vyhotovujeme cementový poter, pancierové potery, liate potery... a priemyselné podlahy.

Našim odborným partnerom je firma LORENCIC s.r.o., ktorá zabezpečuje k pracovnej činnosti výhradne kvalitné náradie, ochranné pracovné pomôcky a dodáva spoľahlivé strojné zariadenia BRINKMANN Estrich Boy aj s pozáručným servisom.

Naše stavebné stroje

PUTZMEISTER P715D & PUTZMEISTER P718D
Malé, ľahké a tiché mobilné čerpadlo, ideálne pre dopravu čerpateľného konštrukčného betónu. Hydraulický pohon umožňuje spätný chod a plynulé nastavenie dopravného výkonu. Dostatočný objem násypky pre nepretržité dopňovanie materiálu priamo z mixu a jeho rýchle prečerpanie na miesto potreby. Maximálna zrnitosť materiálu do 32 mm s dopravným tlakom 70 bar a výkonom 18 m3/hod.

BRINKMANN Estrich Boy E 260 7,5kW
Dopravník poterov s 260 l-tlakovým bubnom, zabudovaným miešačom, oterovými plechmi, pojazdný, odpružená náprava (80 km/h), ojo pre nákladné a osobné ťažné zariadenia, príkon 7,5 kW, 400 V. Mieša a dopravuje poter, chudý a ľahký betón ako aj iné sypké materiály do 16 mm zrna.

BRINKMANN Estrich Boy DC 260/45, DC450
Dieselové čerpadlo, obor medzi dopravníkmi poterov. Novinkou je bezprašné nasávanie vzduchu zhora, čím sa uchovává čistý vnútorný priestor motora. Chladič dieselového motora s kvapalinovým chladením je taký veľký, že neohrozí prehriatie stroja.

Podvozok EstrichBoy-a sa priraďuje k najrobustnejším typom vo svojej triede. Nízke ťažisko a celistvosť zariadenia umožňujú jednoduchú manipuláciu so strojom na stavenisku.
Technický popis: Dopravné množstvo 4,0 m3/h / Dopravná vzdialenosť 170 m / Dopravná výška 90 m / obsah bubna: 200 l, Hmotnosť: 1480 kg, Dĺžka: 4000 mm, šírka: 1480 mm, výška: 1380 mm.

Používame technológie

Zhotovujeme betónovú zmes (poter) z polosuchej zmesi cementov a štrkov frakcie 0 - 4 mm. Upravená je prísadami zlepšujúcimi spracovateľnosť a kvalitu ( plastifikátov, zušlachťované). Pevnosť betónových poterov je B-20, v prípade požiadavky odberateľa i vyššia. Betón sa mieša priamo na stavbe pomocou pneumatického prepravníku poterov BRINKMANN - Estrich Boy. Transportuje sa tlakom vzduchu hadicami o priemere 10 cm, maximálne do vzdialenosti 150 m horizontálne a 90 m vertikálne. Maximálny výkon spracovateľného poteru je až do 250m2 za deň. Vyhotovenie je možné aj v zateplenom priestore do min nočnej teploty -10°C. Na miesto určenia padá homogénna poterová zmes, ktorá je pripravená na aplikáciu za približne 90 až 120 sekúnd miešania o objeme cca 220 litrov.

O spracovanie sa starajú naši podlahári, ktorí dokážu uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky. Výsledkom je rovný povrch (rovinnosť 2mm/2m) 100% pripravený na kladenie dlažby, parkiet, PVC, plávajúcej podlahy rovno na poter. dlažby, parkiet, PVC, plávajúcej podlahy rovno na poter.

PP vlákna sa v betónovej zmesy rozptýlia rovnomerne a vytvorením hustej priestorovej siete významne obmedzujú tvorbu mikrotrhliniek vznikajúcich v dôsledku zmrazovania betónu. PP vlákno je odolné voči chemikáliám, zlepšuje bezprašnosť podlahy, ako i jeho odolnosť voči nárazom a oteruvzdornosť.